Uw verhaal

Wij zijn geïnteresseerd in verhalen van mensen die de zogenaamde Bersiap in Indonesië hebben meegemaakt, nabestaande zijn of zoon of dochter van een getroffene en kunnen vertellen over wat deze periode in hun leven en dat van hun ouder(s) heeft betekend.

Deze verhalen zijn van belang voor mogelijk nieuwe publicaties over deze nagenoeg vergeten periode in onze vaderlandse geschiedenis, de erkenning van het leed van de slachtoffers en voor de Nederlandse politiek die tot nu toe niet of nauwelijks iets voor de Nederlandse bersiap-slachtoffers heeft gedaan.

U kunt uw verhaal hier >> plaatsen

Uw verhaal op video

Het is ook mogelijk uw verhaal op video vast te leggen. Hierover kunt u contact opnemen met Pia Media via info@pia-media of 035-7073288


Inhoudsopgave

Het verhaal van Hans Vervoort

Hans Vervoort schreef een verhaal over de bersiap, getiteld 'Een feestelijke moordpartij'.
Hij beschrijft hoe op 13 oktober 1945 westerse gasten van Hotel Siantar op Sumatra door een woedende menigte op gruwelijke wijze werden vermoord.

Klik hier >> voor dit verhaal van Hans Vervoort


Het verhaal van Leo Kuijpers

Leo Kuijpers vertrekt op 15 februari 1947 met zijn bataljon 4.7. R.I. met het ms. Kota Baru om 07.00 uur uit Rotterdam naar Indië. Op 18 maart 1947 komt het bataljon aan in Palembang op Zuid-­Sumatra. Op 17 december 1947 wordt de patrouille waarvan Kijpers deel uit maakt gevangen genomen door de TNI. Ze worden daarna allen vermoord.

Klik hier >> voor het hele verhaal over Leo Kuijpers 


Het verhaal van Leo tho Neijenhuis

Leo tho Neijenhuis is in 1941 geboren op Sumatra. Na de Japanse inval in Nederlands-Indië werd hij met zijn  moeder opgesloten in een Japans concentratiekamp. Na de Japamse capitulatie op 15 augustus 1945 was hij een van de slachtoffers vanb de bersiap, die hij tenauwernood overleefde. Na repatriëring naar Nederland was er  volledige nalatigheid van de overheid in opvang en hulp.

Klik hier >> voor het verhaal van Leo tho Neijenhuis


Het verhaal van Ine van Oers

Ine van Oers-Moormann heeft haar moeder Marie Moormann-Vlaanderen, haar broertje Clemens en haar beste vriendin Tineke Boogaard verloren tijdens de Bersiap-periode. Zij werden door pemoeda's vermoord in het dorpje Watesbeloeng in de bergen bij Malang(Oost-Java.2: Het verhaal van Jan Mobach.

Klik hier >> voor het verhaal van Ine van Moers


Het verhaal van Dinky Boutkan van der Sluis

"Ik heb een verhaal geschreven over mijn ervaringen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende bersiap-periode. Dit verhaal wilde ik eerst niet vertellen, maar door mijn oudste dochter ben ik het toch gaan doen".

Klik hier >> voor het verhaal van Dinky Boutkan van der Sluis 


Het verhaal van Jan Mobach

Als jongeman van 17 jaar maakte Jan Mobach een aanval mee van extremisten op een transport van Nederlandse vrouwen en kinderen in de zgn. Bersiap-tijd.
Dat gebeurde bij het station Tasikmalaja-Java op maandag 24 september 1945.

Klik hier >> voor het verhaal van Jan Mobach


Het verhaal van Ron Brus

Ron Brus is een zoon van een KNIL militair en een Belgisch-Molukse moeder."Ik ben geboren op 20 januari 1948 in Nederland te Enschede en het vijfde kind uit de familie.Mijn vader Jan Arend Brus heb ik niet gekend".

Over de zoektocht naar wie zijn vader was en hoe hij om het leven is gekomen heeft Ron een boek geschreven.

Klik hier >> voor het verhaal van Ron Brus


Het verhaal van J.G. Nuhoff

De heer Nuhoff vertelt een verhaal dat zich afspeelt in de bersiap-tijd:
"De Engelse troepen waren in Indie gekomen om ons te "bevrijden". Een bommenwerper van hen, moest een noodlanding maken in de buurt van Tjikarang. De bemanning is door de bevolking afgeslacht".

 

Klik hier >> voor het verhaal van J.G. Nuhoff


Het verhaal van René Persijn

Op een dag (18 oktober1945) werden mijn moeder, broer en ik opgehaald door een Japanse soldaat op een motor met zijspan en vervoerd naar een oude gevangenis "Boei Lama" ( letterlijk: oude gevangenis) in het centrum van Cheribon, vlak bij de haven, om daar te worden geïnterneerd.De omstandigheden in Boei Lama waren verschrikkelijk.

Klik hier >> voor het verhaal van René Persijn


Het verhaal van Karel W..

De Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de bersiaptijd daarna laat tot op de dag van vandaag zijn sporen na. In het verhaal van Wim K. wordt geschetst welke ingrijpende gevolgen de oorlogstrauma's in familieverband kunnen hebben. 


Klik hier >> voor het verhaal van Karel W.


Het verhaal van Gerard Hermans

Gerard Arnoldus Hermans ontving na de oorlog postuum De Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 toegekend omdat hij tijdens de Japanse bezetting deelnam aan het Indisch Verzet op Borneo. Hij werd door de Japanners vermoord na een vluchtpoging.

Klik hier >> voor het verhaal over Gerard Hermans

 
 
Copyright © 2020 Pia Media B.V.