Aan Zijne Excellentie Drs. M. Rutte, Minister President
Postbus 20001
2500 EA ‘s-Gravenhage

Bussum, 3 september 2013
Betreft:  uw excuses aan Indonesië


Excellentie, geachte heer Rutte,

 U hebt aangekondigd excuses te zullen maken aan het volk van Indonesië betreffende “ hele specifieke gevallen van standrechtelijke executies ”ten tijde van de zogenaamde Politionele Acties. Al eerder kregen de weduwen van de gëexecuteerden in Rawagadeh en Zuid-Celebes een schadevergoeding.

U zult in november van dit jaar Indonesië bezoeken. In het verlengde van uw excuses aan Indonesië wil ik vragen de  standrechtelijke executies en de moorden op 20.000 burgers met de Nederlandse nationaliteit, die plaatsvonden na het uitroepen van de Republiek Indonesië in de zogenaamde bersiap-periode, tijdens uw bezoek bij de Indonesische regering aan de orde te stellen.

Als Minister President vertegenwoordigt u Nederland bij het maken van excuses aan degenen aan Indonesische zijde die slachtoffer zijn geworden van misdaden begaan door sommige Nederlandse militairen.

Tegelijkertijd zou het voor de nabestaanden van de Nederlandse burgers die tijdens de bersiap-periode door Indonesische vrijheidsstrijders vaak op gruwelijke wijze zijn vermoord, troost en erkenning betekenen als u dit als Minister President bij de Indonesische regering aan de orde wilt stellen en hen in overweging geeft dit leed te erkennen en zich hiervoor te excuseren.

Deze stap zal niet alleen van moed getuigen, maar vooral van bewogenheid en rechtvaardigheid naar onschuldige landgenoten en hun nabestaanden, die deze afschuwelijke tijd destijds aan den lijve hebben moeten ondervinden en deze last tot op de dag van vandaag moeten dragen zonder dat zij hiervoor enige genoegdoening hebben mogen krijgen.

Ter informatie gaat hierbij de DVD ‘Archief van Tranen’, een tweedelige documentaire over deze afschuwelijke bersiap-periode. Ik nodig u uit deze documentaire te bekijken en te luisteren naar uw hart.

Op de aan deze documentaire gekoppelde website www.archiefvantranen.nl zijn honderden verklaringen te vinden, die destijds door Nederlandse overheidsfunctionarissen zijn opgesteld naar aanleiding van de genoemde massamoorden onder Nederlandse burgers in de periode 1945-1948.

Graag bereid tot toelichting en met vriendelijke groeten, 

Pia van der Molen
documentairemaakster

 
 
 
Copyright © 2020 Pia Media B.V.