Project vastleggen 'oral history' Indische Nederlanders gestart

Project vastleggen 'oral history' Indische Nederlanders gestart

In opdracht van de Federatie Indische Nederlanders, in samenwerking met de Stichting Oorlogsverhalen, gaat Pia Media de 'oral history' vastleggen van Indische Nederlanders. Het betreft de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Foto: Pia van der Molen (L) en Micha'el Lentze (R)
tekenen de samenwerkingovereenkomst

FIN

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) is gestart met het in beeld en geluid vastleggen van getuigenissen van Indische Nederlanders.  “De geschiedenis van Indisch Nederland is te belangrijk om te verzwijgen. Wij zijn dan ook verheugd dat ons oral history-project nu echt is begonnen”, aldus mr. drs. Micha’el Lentze, namens het bestuur van de FIN.

Getuigenissen voor het nageslacht
Begin januari 2019 kondigde FIN aan Nederlands-Indische getuigenissen voor het nageslacht te documenteren. Indische Nederlanders werden opgeroepen om zich aan te melden. Met succes, want meerdere mensen uit de eerste, tweede en derde generatie hebben zich opgegeven. Inmiddels is het project ook daadwerkelijk begonnen. De getuigenissen worden uiteindelijk onder andere verwerkt tot een korte documentaire.

Pia Media en Stichting Oorlogsverhalen
Het project zal in nauwe samenwerking met Pia Media BV en Stichting Oorlogsverhalen worden uitgevoerd. Eerder produceerden zij onder andere Archief van Tranen en Jack Boer, bevrijder van 2384 Nederlanders. “Pia Media en Stichting Oorlogsverhalen zijn zeldzaam goed geïnformeerd over de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap. Wij zijn trots dat zij bereid zijn het echte verhaal van Indisch Nederland voor het voetlicht te brengen” aldus Lentze

Deelname
Indische Nederlanders die hun verhaal willen vertellen kunnen zich nog steeds aanmelden bij de FIN. Klik hier >> voor het deelnameformulier 

 
 
 
Copyright © 2020 Pia Media B.V.