Kritiek van overlevenden op historische instituten die onderzoek willen naar wandaden Nederlands-Indië

Kritiek van overlevenden op historische instituten die onderzoek willen naar wandaden Nederlands-Indië

Uit de vele honderden reacties op de documentaire tv-serie 'Archief van Tranen' over de massaslachtingen onder Nederlandse burgers in het voormalig Nederlands-Indië blijkt, dat de overlevenden en nabestaanden vinden dat er een eenzijdig beeld wordt gegeven over de wandaden in deze periode en dat de Nederlandse regering en de historische instituten hun ervaringen doodzwijgen.

Brief regering

De Nederlandse regering heeft in een brief aan de Tweede Kamer van de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie),  mede namens de Minister-President laten weten "geen inhoudelijke, sturende of begeleidende rol voor het kabinet te zien" voor een onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië. De regering vindt dat de historische instituten die dit nadere onderzoek gevraagd hebben daartoe heel goed zelf in staat zijn en hiervoor ook onderzoeksbudgetten hebben.

20.000 doden

De makers van de documentaireserie 'Archief van Tranen', die een groot aantal tot nu toe geheime dossiers publiceerden over massamoorden onder Nederlandse burgers gepleegd door Indonesische vrijheidsstrijder na de Japanse capitulatie vinden het teleurstellend dat de regering niet zelf een onderzoek wil laten instellen naar de wandaden tegen de eigen bevolking in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1947. In de documentaires wordt melding gemaakt van 20.000 Nederlandse burgerdoden, voornamelijk vrouwen en kinderen. Deze cijfers zijn afkomstig van historicus Dr. Ir. Herman Bussemaker die de zogenaamde Bersiap moorden heeft onderzocht en te boek heeft gesteld in 'Bersiap, opstand in het paradijs' en in de 'Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands Indië 1945-1947'(met anderen)

Honderden reacties

De eerste tv-uitzending van het documentaire tweeluik 'Archief van Tranen' (12 augustus j.l.) leverde vele honderden reacties op bij zowel Omroep MAX als bij de makers (zie www.archiefvantranen.nl/reacties en www.omroepmax.nl/televisie/archief-van-tranen/gastenboek). Overlevenden en nabestaanden getuigen massaal over hun vaak gruwelijke ervaringen in de bersiap-periode en vragen met name van de Nederlandse overheid erkenning voor het leed dat hen is aangedaan.
Michiel Praal, met Pia van der Molen, maker van de documentaires: " Uit de vele reacties (ze blijven binnenstromen) die wij van slachtoffers en nabestaanden ontvangen, blijkt hoezeer het hen kwetst dat hun verhaal in de reguliere pers niet of nauwelijks is terug te vinden, maar dat er wel direct krantenkoppen verschijnen als er een interview met Westerling verschijnt".

Eenzijdig beeld

Praal is het opgevallen dat het NIOD en het Instituut voor Land,-Volk-en Taalkunde met geen woord reppen over de feiten die in 'Archief van Tranen' naar buiten gebracht zijn over de massamoorden onder Nederlanders tijdens de Bersiap.  "Wat mij verontrust is dat deze historische instituten in hun uitingen naar buiten toe dezelfde eenzijdige lijn aanhouden als het merendeel van de Nederlandse pers. Tot nu toe heb ik ze alleen horen pleiten voor een onderzoek naar de wandaden van Nederlandse militairen. Dit moet zeker onderzocht worden, maar er moet ook een onderzoek komen naar de 20.000 Nederlandse slachtoffers, de omstandigheden waarin zij omkwamen en de rol van de Nederlandse, Engelse en Indonesische autoriteiten in deze periode", aldus Michiel Praal in een toelichting.

Rol Tweede Kamer

Nu de regering geen bemoeienis met een historisch onderzoek naar de wandaden in Indonesië na de onafhankelijkheid wil hebben, is volgens Pia van der Molen de Tweede Kamer aan zet: "Het is van die kant ernstig stil. Dat kan komen omdat ze met reces zijn. Maar tot nu toe is Angelien Eijsink, Tweede Kamerlid voor de PvdA de enige geweest die zich ook inzet voor een groot onderzoek naar de Bersiap moorden. Moorden onder landgenoten, die door het parlement vertegenwoordigd zouden moeten worden. Zij hebben al die jaren met trauma's moeten leven, zonder erkenning. Het wordt tijd dat ze die erkenning nu volmondig krijgen van de politiek", aldus Van der Molen. "Het siert Mevrouw Eijsink, dat ze er geen partijpolitiek mee wil bedrijven en dat ze achter de schermen streeft naar een kamerbrede erkenning van de ontberingen die slachtoffers van de Bersiap hebben moeten ondergaan. Maar het zou haar nog meer sieren als ze dit standpunt luid en duidelijk in de Kamer en in de media uitdraagt. Dat zou het begin zijn van de erkenning door de politiek van het onuitsprekelijke leed van de slachtoffers ", aldus Pia van der Molen.

'Archief van Tranen is uitgezonden op 12 en 19 augustus 2012 op Nederland 2 bij Omroep MAX


 

 
 
Copyright © 2020 Pia Media B.V.