Bij het overlijden van Dr. Ir. Bussemaker

Bij het overlijden van Dr. Ir. Bussemaker

‘Liefde overwint alles’.

Dat is het opschrift van de rouwkaart die dezer dagen in mijn brievenbus viel en mij deelgenoot maakte van het overlijden op 12 oktober 2015 van mijn beminnelijke en wijze leermeester, de historicus Dr. Herman Bussemaker.

Ik wist al in 2012 dat hij ernstig ziek was. Dr. Bussemaker was onze adviseur bij de realisering van de tweedelige televisieserie ‘Archief van Tranen’ over de gruwelijke bersiap-periode in Nederlands-Indië. Zijn boek ‘Bersiap! Oorlog in het Paradijs’ was in de research voor de serie mijn ‘bijbel’ geworden: boordevol feiten over die verschrikkelijke tijd in 1945 kort na het uitroepen van de Republiek Indonesië.  Twintigduizend onschuldige Nederlanders door “merdeka” brullende benden vermoord omdat zij Nederlanders waren, waaronder twaalfduizend Nederlanders die nooit meer teruggevonden zijn.

Ik vroeg Dr. Bussemaker enkele weken geleden mij te steunen in mijn gesprek met directeur Verhoeven van Museum Bronbeek over mijn kritiek op, naar mijn smaak, de eenzijdige tentoonstellingen ‘Het verhaal van Indië’ en ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië.’ Hij vertelde mij toen dat hij mijn kritiek deelde en dat hij dat graag wilde doen, maar dat zijn dagen geteld waren en dat hij fysiek niet meer in staat was om te reizen. Toch bood hij mij aan tijdens dat gesprek telefonisch beschikbaar te zijn voor informatie.

Het was Dr. Bussemaker ten voeten uit. Helpen waar hij vond dat het moest. Ondanks zijn ernstige ziekte. Zodat aan de historische feiten recht werd gedaan. Zijn laatste boek ‘Indisch verdriet’ gaat over de 70-jarige strijd van Indische Nederlanders met de Nederlandse overheid om erkenning van hun leed, uitbetaling van salarissen en compensatie van materiële verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië. Eveneens een opsomming van feiten zodat deze strijd nu onderbouwd voor iedereen op schrift is gesteld. 

In Dr. Herman Bussemaker verliest Nederland één van zijn grote zonen! Hij zal in mijn herinnering blijven als de man, die onwetend Nederland de boodschap bracht van de gruwelijkheden van de bersiap-periode. En de man die onwetend Nederland de boodschap van het ‘Indisch Verdriet’ bracht.

Moge zijn inspanningen niet te vergeefs zijn geweest en moge hij rusten in vrede.

Bussum, oktober 2015
Pia Media/Pia van der Molen

 
 
Copyright © 2020 Pia Media B.V.