Dossier Jack Boer

De basis voor het ‘Archief van Tranen’ is de ordner van wijlen Jack Boer, een voormalig KNIL-kapitein. Hij was degene die op 10 november 1945 2384 ten dode opgeschreven Nederlanders uit de Werfstraatgevangenis in Soerabaja bevrijdde. Pia van der Molen kreeg de ordner van zijn weduwe, Onne Boer, enkele jaren voor haar overlijden. Met het verzoek er iets mee te doen. “Het is inmiddels ‘mijn archief van tranen’ geworden. En een opdracht, met een hoofdletter geschreven”, aldus Pia van der Molen.

125 officiële documenten

In de ordner van Jack Boer zijn in totaal 125 afschriften van officiële documenten van de Nederlandse en Nederlands-Indische autoriteiten opgenomen. Meestal bevat een document meerdere pagina’s. Het zijn processen-verbaal, getuige verklaringen en andere documenten, die de situatie tijdens de Bersiap beschrijven.
De ordner bevat nauwkeurige, veelal onder ede opgemaakte verklaringen over(massa)moorden, die door Indonesische strijdgroepen onder Nederlandse staatsburgers zijn gepleegd. Daarin de namen van de slachtoffers, de getuige(n), de daders, de locatie, de datum  en door of voor welke Nederlandse dienst deze documenten zijn opgemaakt. Een aantal draagt het stempel ‘geheim’ en ‘zeer geheim’. Ook zijn er afschriften te vinden van telegrammen en brieven van Nederlands-Indische autoriteiten aan regeringsdiensten in Den Haag.

Gebruik dossier

Op deze website treft u de ordner van Jack Boer in gedigitaliseerde vorm aan (PDF). Hierbij is de oorspronkelijke volgorde van Jack Boer aangehouden. Elk document heeft een nummer gekregen van 0.00 tot 125. Als een document meerdere pagina’s bevat is er een nummer en vervolgens datzelfde nummer met de toevoeging A,B,C enz.

Ga naar de documentenpagina

Dossier Gubeng Transport

Ook het dossier over de overval op het zgn. Gubeng Transport, waarbij vele Nederlanders omkwamen, is on-line te lezen op deze website. Het is ter beschikking gesteld door de schrijver, Ir. Henk Itzig Heine, die het transport op het nippertje overleefde.

Hinderlaag

Op zondag 28 oktober 1945 viel in Surabaya het, onder Britse leiding staande, RAPWI transport in een Indonesische hinderlaag. Het transport vervoerde voornamelijk vrouwen en kinderen, die door de Britten vanuit de bedreigde Gubeng-wijk naar door hen beschermde punten in het zuidelijke gedeelte van de stad werden vervoerd. Bij deze overval kwam een groot aantal personen om het leven.

Namen overlevenden

De reden voor het opstellen van het rapport is om de gebeurtenissen van het transport zo feitelijk mogelijk te reconstrueren nu er nog overlevenden van het transport kunnen worden gehoord. Itzig Heine wil zoveel mogelijk namen van overlevenden achterhalen, zodat de plaquette van het Verzamelgraf Surabaya op het Ereveld Kembang Kuning kan worden uitgebreid.

Inhoud rapport

Het rapport beslaat de periode vanaf de capitulatie van Japan, 15 augustus 1945, tot de bezetting van Surabaya door de Britten, eind november 1945. Kort wordt ingegaan op de perioden voor en na 28 oktober. Uitvoerig wordt ingegaan op het Gubeng transport zelf.

U vindt het volledige dossier in Documenten/Gubeng Transport >>

 

 
 
Copyright © 2019 Pia Media B.V.